Strona główna             Kontakt Język Polski English

 

Call Center COMFORTUM
tel. +48 42 631 02 03
email: spa@spahotele.pl

Kraj:
Miasto:
Standard:
Obiekt:

Hotel Krasicki ****
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Obrazek
Hotel Krasicki ****
Pl.Zamkowy 1/7
Lidzbark Warmiński, 11-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: lidzbarski
Telefon: +48 89 537 17 00
Fax:
E-mail:
WWW:

LOKALIZACJA:

Warmia

stanowiąca historyczną cześć krainy

Warmii i Mazur

przez wiele lat zachowała swoją autonomię. Tragizm jej losów wpisany jest na wieki w mury zamków, kaplic, wsi i miast tego jakże pięknego regionu. Do dnia dzisiejszego zachowały się stroje i zwyczaje ludowe oraz potrawy, tańce i pieśni warmińskie. Symbolami dawnej Warmii jest gotycka katedra fromborska, gotycki ratusz w Ornecie, barokowy kościół w Świętej Lipce, a także zamki gotyckie z najpiękniejszą perłą architektury w

Lidzbarku Warmińskim.

Diecezja Warmińska powstała na mocy decyzji papieża z 1243r. i obejmowała początkowo terytorium trzykrotnie większe od obecnego, stanowiące środkową część Prus. Na mocy układów z Zakonem, potwierdzonych w 1374 r. biskupi warmińscy otrzymali wybrana przez siebie środkową część diecezji jako swoje DOMINIUM. Z czasem DOMINIUM zaczęto nazywać WARMIĄ, która zaczerpnęła nazwę od pruskiego plemienia Warmów. Słowo wormyan w języku Prusów oznacza „czerwony”, zatem Warmia to „ziemia czerwona”. Warmia posiada chorągiew i herb biskupi w kolorach czerwonym i białym. Ostatecznie dominium warmińskie obejmował teren 4249 km² , przypominając trójkąt oparty na Zalewie Wiślanym. Siedzibą Warmii biskupiej od 1350r. był Lidzbark Warmiński, zaś Warmii kapitulnej Frombork.
Biskupstwo warmińskie w latach 1466-1772 weszło i w skład Korony Królestwa Polskiego, a biskup warmiński - duchowy i świecki władca Warmii - otrzymał tytuł Senatora Rzeczpospolitej. Po I rozbiorze Polski Warmia została włączona do Królestwa Pruskiego, zachowując swoją odrębność wyznaniową.

MAPA:
Obiekty w pobliżu: